Μελέτη Λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων

Για νεόδμητες ξενοδοχειακές μονάδες που μόλις ξεκινούν την λειτουργία τους ή ακόμη και για υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων τους, βασισμένη σε αποδεδειγμένα επαγγελματικά πρότυπα, είναι απαραίτητη η εκπόνηση μιας μελέτης λειτουργίας.

Η μελέτη ξεκινά με την διασαφήνιση από την πλευρά του ιδιοκτήτη των προσδοκιών και του οράματος για την επιχείρηση. Κατόπιν δημιουργείται ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες και στόχους την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Δημιουργείται πλάνο του marketing που περιέχει την ανάλυση του προϊόντος, της περιοχής και της αγοράς, την εύρεση των καταλληλότερων τμημάτων αγοράς, την εξέταση του υπάρχοντος ανταγωνισμού στην περιοχή όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το ξενοδοχείο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, την στρατηγική marketing με καθορισμένους στόχους, την ανάλυση SWOT και την διαφημιστική πολιτική.

Ακολουθεί το πλάνο των πωλήσεων με τον καθορισμό των τιμών δωματίων ανά περίοδο και τμήμα αγοράς και την διαμόρφωση της πολιτικής προώθησης πωλήσεων του ξενοδοχείου στο εξωτερικό και το εσωτερικό.

Καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των τμημάτων με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας για κάθε τμήμα και προσδιορίζεται η κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική για κάθε προϊόν και υπηρεσία.

Καθορίζεται η στελέχωση, βαρδιοποίηση, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού.

Προετοιμάζεται αναλυτικός προϋπολογισμός μισθοδοσίας και αναλυτικός προϋπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης.
 
Hospitality is Simply an opportunity to show Love and Care!
 
Πανόρμου 71-73
11524 - Αθήνα
Τ.: 210 3237621
F.: 210 3237021
Email: info@lamway.gr
© 2024 Lamway Group. All rights reserved.