Εμπορικές μισθώσεις ξενοδοχείων

Η Lamway προβαίνει σε επιλεγμένες μισθώσεις, με μακροχρόνιες συμβάσεις, τουριστικών καταλυμάτων εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Με αυτήν την μέθοδο, οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από την ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης ενώ το κατάλυμα τους εντάσσεται σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων με τεχνογνωσία ικανή για να αναβαθμιστεί ποιοτικά σε επίπεδο λειτουργίας, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και αναγνωρισιμότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καταλύματα δέχονται μιας σημαντικής κλίμακας ανακαίνιση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό, κάτι που οδηγεί στην σημαντική αύξηση του ύφους, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του συνολικού κύκλου εργασιών τους.
 
Hospitality is Simply an opportunity to show Love and Care!
 
Πανόρμου 71-73
11524 - Αθήνα
Τ.: 210 3237621
F.: 210 3237021
Email: info@lamway.gr
© 2024 Lamway Group. All rights reserved.